KLIMATSMART ELCYKELPAKET samt VANDRA och CYKLA PAKET i samarbete med Lappudden hittar du på fliken PAKET! uppdaterad den 20 december 2019.