Välkommen till Mirjas sammanhang med Highcoastflow

Pelle Åbergsgården där jag lever och verkar är en ultimat plats att få möta och leva nära naturens skiftningar och möta människor både här på plats, on-line eller när jag är ute på längre uppdrag. Min yrkesprofession är organisationskonsult, samtalscoach och UL handledare.

Ett livsstilsbyte från vardagens brus i Stockholm till landsbygdens fantastiska lugn, från chefsanställning till soloföretagare och med samma livspartner Fredrik som fick mig att lämna Finland för drygt 30 år sedan. Min drivkraft är att göra skillnad där jag verkar, sprida mod, kunskap och skapa samspel som bidrar till hållbarhet i alla led. Med hållbarhet tänker jag här specifikt på vad är ett hållbart liv, ett hållbart ledarskap just för Dig eller din organisation?

Mina kunder med hållbarhet i fokus för individuellt och organisatoriskt växande.

Dig jag möter och samspelar med är privatperson, chef i ett företag, medarbetare i en organisation. Jag trivs och har förmågan att zooma in i de olika perspektiven och utgångspunkterna kring person och sammanhang. Många av mina kunder är privatpersoner, chefer, arbetsgrupper eller par. Det kan handla om att vi möts kring en akut händelse eller en utmaning där en förändring är nödvändig men vägen dit mera diffus.

Min utgångspunkt är att vända hinder till möjligheter och tillsammans med dem som driver sitt liv, sina företag, sina grupper se lösningar och förverkliga dem. Vi träffas i det lugna samtalsrummet, ute på vandring i världsarvets mäktiga natur eller on-line. Jag kommer gärna ut till dig, ert företag eller er konferens.

Paket inspiration 
I vår oas ordnar vi både kurser inom hållbart ledarskap, retreats för återhämtning och inspirationsworkshops i något specifikt ämne för max 8 personer åt gången.

Mina tjänster:
Samtalscoaching mera info klicka här Coaching
Konflikthantering
Svåra samtal
Krishantering
Chefsstöd
Process- och strategisk stöd, förändringsledning
Team- och medarbetarutveckling
Hållbart ledarskap

ett ledarutvecklingsprogram på 6 mån

Utvecklande ledarskap UL

FÖRSVARSHÖGSKOLANS KONCEPTUTBILDNING

Hoppas jag har väckt din nyfikenhet för vidare Kontakt