Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) är lag i Sverige och övriga EU:s medlemsländer. GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip- nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

Hantering av personuppgifter: Pelle Åbergsgården samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art som är namn, telefonnummer, adress, e-postnummer och organisationsnummer. 

Pelle Åbergsgården samlar in information direkt från dig via vårt kontaktformulär på webbplatsen, när du skickar den på annat sätt och i samband med bokning/ kontrakt skrivs. Om du lämnat ditt samtyckte i formuläret/ kontraktet sparas ditt namn, telefonnummer e-postadress, adress. Pelle Åbersgården hanterar och lagrar dessa uppgifter för att kunna ha en god kontakt inför, under och efter vistelsen samt bjuda in dig till arrangemang och skicka ev. erbjudanden. Det sparas och hanteras med gott skydd tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Vänligen kontakta info@pelleabersgarden.se om du har frågor om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar ändra/radera någon uppgift.

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter: Fredrik Lindström info@pelleabersgarden.se

Hur dina uppgifter skyddas: Vi lämnar eller säljer inga personuppgifter till andra och delar inga personuppgifter med någon utanför Pelle Åbersgården och våra samarbetspartners som Highcoastflow och leverantörer av IT-tjänster, bokförings- och mailleverantörer. Gemensamma samarbetspartners får tillgång till namn, telefon och mejladress för att kunna fullgöra uppdrag. 

Dina rättigheter: Om du vill få tillgång till dina personuppgifter som lagrat hos oss kan vi begära kompletterande information om dig för att säkerhetsställa att inte personuppgifterna lämnas i fel händer. Du kan begära att dina personuppgifter rättas när uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan begära radering av personuppgifter om dig ifall; uppgifterna längre inte är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlas eller om du återkallar ditt samtycke.

Du kan korrigera eller radera den här informationen genom att skicka ett e-postmeddelande info@pelleabersgarden.se

Policyändringar kan ske i takt med förändringar i lagstiftningen och kan behöva uppdateras.

Vid varje uppdatering anges aktuellt datum.

Pelle Åbergsgården förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn vid behov. 

Klagomål: Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.Om du anser att Pelle Åbersgården behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vänligen kontakta Fredrik Lindström i första hand. Du kan lämna in ett klagomål till datainspektionen.

Senast uppdaterad: 2021 02 23