Hållbart ledarskap är ett utbildningsprogram för dig som vill klara vardagens vågkrafter i chefsrollens alla väder i Höga Kusten

Utbildning och vägledning där du blir stärkt i din ledarroll, växer både som människa och ledare där vi möts under 6 månader i en liten grupp.

För att skapa hållbarhet i sammanhangen du leder behövs ett ledarskap och en kultur där mod, ärlighet och öppenhet får flöda. Det bygger på tillit och förtroende, vilket är grundförutsättningen för det här programmet. Från ensamhet och stress till gemenskap och inspiration i en liten grupp. Du kommer att känna dig säkrare och handlingskraftig efter varje träff, men också ha med dig insikter och färdigheter som leder dig i vardagen. Många gånger är en sådan här process omfattande eftersom du får nya insikter och verktyg som hjälper dig att skapa, hantera och leda i situationer med trygga steg. Dessa är förutsättningar för hållbart ledarskap och vardagsliv.

Hur är det att vara chef och möta vardagens vågkrafter?

Hur är det för dig? Vad utmanas du i? Vilken förändring behövs? När jag arbetade som chef fanns känslan av otillräcklighet och brist på tid dominerade mitt bland det spännande och utvecklande som det är på samma gång. Chefsrollen innebär både mandat och stort ansvar där du står ensam trots att du har medarbetare runt omkring dig.

När jag tog bilden här ovan var det på en riktig stormig höstdag, på en av vackraste platser som finns här i Höga Kusten och såg den här människan stå intill vågorna med sin brandgula regnjacka. Jag kom att tänka på tiden då jag arbetade som förskolechef/ rektor och kunde känna mig ensam och maktlös mot vågorna. Idag efter ett antal år med studier inom ledarksap och organisationsutveckling satsar jag helhjärtat att stödja chefer och organisationer som egen och med detta utvecklingsprogram är min ambition att erbjuda de viktigaste delarna som en ledarutbildningsprogram bör ha. För att skapa en långsiktig förändring och utveckling har tiden en avgörande betydelse varför programmet håller på i 6 månader.

Vad behöver du hjälp med? Trygghet, inspiration och konkreta verktyg

Support är en ovärderdeligt och nödvändigt stöd för alla chefer oavsett bransch och sammanhang. Utbildningsprogrammet blir din support – ett andrum och vägledning utifrån dina behov. Ett rum där du blir lyssnad på och speglad i din situation. Du får support och hjälp för att landa i och sedan fatta nödvändiga beslut som du behöver göra. Du får konkreta verktyg som hjälper dig att omsätta det du behöver i din vardagspraktik. Självkännedom, känslomässig kompetens och förmåga att hantera svåra situationer är områden som vi zoomar in. Med ökad självmedvetenhet hittar du din väg i dina vardagsvågor.

Den här typen av stöd ger dig nya perspektiv och ökad förmåga att göra kloka beslut och hållbara val som förväntas av dig att klara av,.Säkerligen med känsla av mindre stress och däremot en stor dos av förankring. Du mår bättre och trivs i din arbetsvardag, vilket du redan vet att det skapar mera arbetsglädje och engagemang bland dina medarbetare och självklart med familj och vänner. Du vågar möta både konflikter och brandkårsutryckningar med nya färdigheter och har energi kvar till dina prioriteringar i livet. Vad vore det värt för dig?

Utbildningsprogrammets upplägg:

Programmet pågår under 6 månader med kombination av fysiska och digitala träffar i en gruppen med kvinnor i chefs- och ledarrollen med min 4 till max 8 deltagare.

Ingenting slår de mellanmänskilga möten och det är där tilliten skapas. Därför börjar utbildningen med en fysisk gruppträff på Pelle Åbergsgården där vi skapar ramverk för utforskande, utveckling i gemenskap. Du och dina gruppmedlemmar kommer att följa varandras processer under tiden där du kommer att få värdedullt erfarenhetsbyte. Vi möts under 2 dagar där logi och måltider ingår. På plats varvar vi nya kunskaper och erfarenhetsutbyte där utgångspunkten är ledarskapets utmaningar i vardagen.

Efter första mötet övergår vi till de digitala träffarna, vilket innebär 2 digitala möten i grupp samt 2 enskilda handledningar on-line. Utbildningens sista avslutande träff sker som åter på Pelle Åbergsgården där vi sammanflätar våra insikter och lärdomar till ytterligare nya färdigheter längs din väg.

Utbildningsprogrammets innehåll:

Under 6 månader är utgångspunkten din situation, ditt ledarksap och ditt sammanhang där du får konkreta verktyg kopplat till ledarksapsteorier som du omförvandlar och omsätter i konkret handling i ditt sammanhang under handledning,

Varje träff kommer utgå ifrån teman som vi kopplar konkret i ditt sammanhang. Därför kommer vi noga utgå ifrån en behovsanalys som du inleder programmet med. Vi fördjupar oss i de teman som analysen visar och skräddarsyr ditt- och gruppens behov utifrån det. Vi jobbar med gruppdialoger, konkreta metodövningar, coaching, självreflektion kopplat till forskning.

 1. Behovsanalys: vad är din utmaning? vilka är dina utmaningar?
 2. Genomgång av teman där du väljer och sammankopplar din utmaning i temat/ teman
 3. Workshop varvas med individuellt arbete, i par och i grupp under handledning där vi självklart varvar med sköna promenader, meditation, bastubad, lägereldsupplevelse.
 4. Vid sista tillfället kommer du forma din egen actonplan för att omsätta dina nya kunskaper, insikter till hållbara strategier.
Här exempel på teman:
 • Om stress, inre och yttre press
 • Hållbara prioriteringar leder till smarta lösningar
 • Hur är det att leda ”nära”, leda på distans och allt där mitt emellan?
 • Hur hanterar du konflikter?
 • Erfarenhetsutbyte och verktyg inför svåra samtal
 • Hur skapar jag förutsättningar att leda mot effektiva och hållbara team?
 • Coachande ledarskap
 • Feedbackkultur
 • Hur leder jag förändring
 • Vad är en hållbar organisation? hållbart ledarskap och hållbara medarbetare?

Utbildningen ger dig:

 • Nya insikter, verktyg och kunskaper för hållbart ledarskap
 • 4 dagar med erfarenhetsbyte i en avkopplade miljö
 • Individuell handledning/ coaching kopplat till dina behov
 • Skräddarsydda strategier mot din målbild
Utbildningsupplägg och pris
 1. Första ledarträff under två dagar på Pelle Åbergsgården där dagen är indelad i tre pass: fm, em och en kvällspass där du väljer aktivitet utifrån ditt behov Ingår: utbildning 2 dagar med helpension logi i tvåbäddsrum inkl. måltider/fika, bastubad mitt i Världsarvet . Tillkommer enkelrumstillägg, dryck till middagar

2. Individuell handledning/ coaching 1,5 tim vid 2 tillfällen med individuellt anpassade hemuppgifter on-line

3. Grupphandledning 2 tim vid 2 tillfällen on-line

4. Avslutande ledarträff träff 2 dagar på Pelle Åbergsgården där du arbetar fram din egen hållbar actionplan och har möjlighet att prova tankarna i gruppen, innan du ger dig ut i konkret handling.

Möjlighet till extra övernattning inkl. frukost finns

Kursmaterial ingår

INVESTERING I DIN FRAMTIDA LEDARSKAP

Utbildningsprogrammet: 4 utbildningsdagar, 2 grupphandledningar och 2 enskilda coachingar inkl. kursmaterial 36 995 kr exl. moms

Logi med helpension vid två tillfällen. 2 dygn i höst och 2 dygn under våren

3995 kr per tllfälle inkl moms

Info och anmälan

Utbildningen startar i månadsskiftet september -oktober 2021 och slutar i månadsskiftet mars-april 2022. Kursledare Mirja Lindström

Anmälan är öppen. Jag kommer att bjuda in till infomöten on-line under våren där vi kan mötas och du kan ställa frågor inför programmet.

                 

ANMÄLAN: Vänligen kontakta Mirja 076-946 81 84 eller mejla info@pelleabergsgarden.se och mirja.lindstrom@gmail.com