Hållbart ledarskap

Inom kort presenteras ett unikt ledarprogram för chefer och ledare