Coaching privatpersoner,chefer, grupper
 • Söker du en professionell samtalspartner? Står du vid ett vägskäl?
 • Söker du förändring? Vill du ha hjälp med prioriteringar
 • Vill du hitta lösningar på inre/ yttre konflikter?
 • Söker du utveckling på personligt plan? i yrkesrollen?
 • Jag coachar på gården, i naturen, digitalt eller ute på företag

Samtalscoaching hjälper dig att hitta din egen vilja för att genomföra önskade förändringar. Samtalsmetodiken ger dig nya frågor som skapar nya tanke- och handlingsmönster. Jag lägger fokus på dina drivkrafter, motiv och mål. Jag har lösningsriktat fokus som ger dig konkreta handlingsplaner. Vägledning sker genom olika frågetekniker, verktyg och övningar i process. Psykosyntesen ligger till grund för det holistiska förhållningssättet som jag använder mig av både i arbetet och privat.

Coaching chef, ledare, individ

Genom coachning kartlägger vi potentialen och utmaningarna och därefter jobbar vi lösningsinriktat mot målet. Samtalen hjälper dig att hitta din egen vilja för att genomföra önskade förändringar. Fokus ligger på dina drivkrafter, motiv och mål. Coachning ger dig nya frågor som ger nya svar och skapar nya tankemönster. samt ger dig konkreta handlingsplaner.

Fokus ligger på ditt och medarbetarnas välbefinnande, motivation och delaktighet som leder till långsiktig framgångskultur. Effekter:

 • Du får ökad förståelse för din situation, sammanhanget och dina möjligheter att påverka.
 • Du får konkreta verktyg för att utvecklas och nå målet.
 • Du blir mera autentisk med dig själv som ledare
 • Vi anpassar upplägget utifrån ditt behov.
Självledarskap och personlig utveckling

gäller alla människor oavsett roll och befattning

Vill du utvecklas på ett personligt plan, som chef/ ledare eller medarbetare i organisationen. Jag arbetar med självkännedom och att vara ”härvarande”. Genom att arbeta med stresshantering ökar våra insikter och välbefinnande. Självledarskap innebär att du får ökad kännedom om dina drivkrafter och värderingar, vilka påverkar dina beslut. Din medvetenhet och kommunikation med dina tankar, känslor och behov ökar, vilket påverkar din kommunikation och ditt beslutsfattande. Effekter för dig och din organisation:

 • Hållbart liv med större härvaro och du är mera autentisk i dina handlingar
 • Din motivation och delaktighet ökar och organisationen får högre effektivitet av sina medarbetare
Chefshandledning/ ledarskapsutveckling

Ledarskap formas av samspelet mellan organisationen och ledaren.Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar är komplex och kraven på ledarskapet är ständigt i förändring, vilket ställer höga krav på ledare, medarbetare och organisationer. Jag stödjer ledare och organisationer genom handledning, coachning, strategiskt stöd och UL- ledarskapsprogram.

Välkommen att ta kontakt med Mirja