HÅLLBARHET EKOTURISM

Vårt koncept bygger på tydligt klimat och hållbarhetstänk.

Här våra argument: VI

 • värnar om hållbarhet utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter
 • tar hand om matavfall och källsorterar, använder miljömärkta produkter i första hand
 • har delvis inrett med begagnade möbler och i största mån handlar vi hållbara produkter
 • Elen är miljömärkt i våra ledningar
 • arbetar både som turist- och konsultverksamhet för hållbar åretruntturism, främjar hälsofrämjande aktiviteter för individer och organisationer som leder till hållbarhet i flera led
 • vill uppmuntra till ökat användade av hållbar transportmedel och användande av kollektivtrafik med buss och tåg
 • vill uppmuntra att samåkning, promenad och cykling när du rör dig i området
 • hyr ut vanliga och elcyklar, kajaker, snöskor och spark till våra gäster
 • samverkar med lokala aktörer och tipsar om närproducerade lokala produkter till våra gäster
 • informerar och ger ett litet bidrag till Världsarvsledens vänner som samverkar och ordnar drygt 100 km vandringsled i Nordingrå
 • uppmuntrar till HÄRVARO, vilket betyder att du väljer dina aktiviteter efter ditt mående och väder
 • anordnar klimatsmarta aktiviteter året runt
 • samverkar med andra aktörer och vill utveckla ekoturism- hållbar turism och – hållbart liv i Höga Kusten. Vi medverkar lokalt, regionellt som i sin tur främjar globala samarbeten